Kattunger

Katteår

Sibirkatt

Forrige bilde | Neste bilde


Kattunger  vokser utrolig fort i sitt første leveår, og aldres 20 ganger fortere enn mennesker. Når katten er 4 år, bremses aldringsprosessen opp, og etter dette vil ett katteår tilsvare ca. 5 menneskeår. Se forøvrig tabell nedenfor. Eks: Av kolonne nr. 3, ser man at en katt har vokst 20 ganger fortere enn mennesker når den er 6 måneder.


Katteår Menneskeår Katt x ganger fortere
6 mnd 10 20
8 mnd 13 20
1 15 15
2 24 12
4 32 8
6 40 7
8 48 6
10 56 6
12 64 5
14 72 5
16 80 5
18 88 5
20 96 5
21 100 5

Vanligvis blir en katt mellom 15 og 20 år. Norges eldste katt het Tom, og døde 30 år gammel i 2008, etter blant annet å ha blitt kattekjendis i Japan.