Kattunger


Kresen kattunge

Perserkatt

Forrige bilde | Neste bilde


Riktig ernæring er viktig både for dyr og mennesker, særlig i vekstfasen. Derfor kan det bli et problem når man har å gjøre med en kresen kattunge. Dersom man ønsker at lille kattepus kun skal spise tørrfor, bør man ikke friste kattungen for ofte med våtfor. De fleste katter foretrekker våtfor, og når de først har fått smaken på det, så vil de ikke tilbake til tørrforet. For de fleste kattungene, vil man igjen kunne vende seg til tørrfor etter noen uker, men dersom den likevel ikke vil spise, kan den bli underernært. Da finnes det flere råd: