Kattebitt


Dyr som katter har ofte bakterier i tenner og spytt som gjør at man kan få infeksjon dersom man får et kattebitt. Ved bakterieinfeksjon blir man ofte satt på antibiotikakur. I verstefall kan bakteriene komme helt inn til blodet, og man kan få dødelig blodforgiftning, selv om dette ikke skjer ofte. Alle som får kattebitt bør oppsøke lege for sikkerhetsskyld. Dersom det er lenge siden du har fått stivkrampesprøyte, vil du sannsynligvis få det.


Gruppen som rammes verst ved kattebitt, er mennesker med nedsatt allmenntilstand som alkoholikere, eldre, og de som har fjernet milten. Kattebitt er ingen spøk, og det finnes nordmenn som har fått varige skader etter kattebitt